Hem
Om företaget
Kroken By
Bilder och inspiration
Aktuellt nu
Kontakta oss
Till salu
Aktuellt nu
Hem   >   Aktuellt nu

Aktuellt nu

Kosteröarna, ett färgstärkt samhälle med havet ständigt närvarande, att havet finns runtom utan vägförbindelse till fastlandet är det som skapar kvalitet, utmaningar och fördelar. En fantastisk plats att få leva på, känna lugnet och få njuta av det, livskvalitet i allra högsta grad.

 

Utmaningarna som vi har att jobba med är förutsättningarna för folk att kunna bo här ute och stifta familj eller kunna bo här med sin familj året om. Barnomsorg och skola är det första som måste finnas. Högaktuellt nu är att få igång en fungerande barnomsorg på Koster, detta är första steget till att kunna hålla kvar de småbarnsfamiljer som faktiskt måste arbeta för att leva.

Från att Strömstad kommun sålde ut den sista lärarbostaden på 70-talet har det från tid till annan varit en kamp för skolans överlevnad, antingen olika sparbeting som motiverats av lågt elevantal eller svårt att få kompetenta lärare till Ön. Hvilken familj som än lockas utav tanken på att vara bofast på Kosteröarna bär på tankar just kring boendet, hur möjligt är det? Framförhållning och förutsigbarhet är något vi alla vill ha och en förutsättning för ett gott liv. Vi har haft duktiga engagerade lärare som efter flyttkaruseller mellan tillfälliga boenden sommartid och inkvarterade i sommarhus vintertid gav upp och flyttade tillbaks till fastlandet med barn och allt. Om vi i bästa Carl-Bertil Johnsons anda stannar till lite i frågan................... I det fall de hade fått möjligheten att slå rot genom ett eget hem , hur hade då fortsättningen blivit?

Att bygga just en lärarbostad vore nog en bra början....

Koster har absolut alla och helt unika förutsättningar för att skapa en liten värdefull skola utifrån de kvaliteter som vi har, mycket har sagts, skrivits kring detta. Nu behöver vi nyansera detta anpassat vår omvärld och den föränderliga tid vi lever i. Hur än skolan ser ut är stommen i det hela duktiga engagerade förskollärare och lärare.

Ett lika svart moln på Kosterhimlen är bostäder eller bostadsfrågan i stort. Det byggs och renoveras hus på Kosteröarna hela tiden och det häpnadsväckande i det är att det har inte blivit byggt ett enda hus eller lägenhet som i bygglovsansökan har definierats som åretruntbostad, enbart fritidshus... på över 20 år! Givetvis kan man bo året om i ett fritidshus men skillnaden mot ett hus projekterad som åretruntboende är att sistnämnda är anpassat med tilltagna ytor och även tillgängliga för människor med nedsatt rörlighetsförmåga eller rullstolsanvändare. Även höga krav till låg energikonsumtion ingår i en åretruntstandard som dokumenteras vid en energideklaration.

Det första projektet för åretruntboende på över 20 år är nu verklighet, Kroken By!